Mənzillərin sığortası

Sizi yağışdan, qardan, soyuqdan, çöldəki təhlükədən qoruyan evinizində qorumaya ehtiyacı var. Kiçik məbləğ ( 50AZN) ödəməklə siz evinizi icbari qaydada sığortalaya bilərsiz.

Daşınmaz əmlakın icbari sığortası daşınmaz əmlakın yanğın və ya digər hadisələr nəticəsində zədələnməsi, məhv olması, yaxud hər hansı formada itkisi ilə bağlı dəyən zərərin əvəzinin ödənilməsi məqsədi ilə tətbiq edilir. Bu sığorta ilə hüquqi və fiziki şəxslərə məxsus yaşayış evləri və binalarının, mənzillərin sığortası icbaridir.

Daşınmaz əmlak — üzərində hüquqlar dövlət qeydiyyatına alınmalı olan torpaqla möhkəm bağlı olub təyinatına tənasübsüz (hədsiz) zərər vurulmadan yerinin dəyişdirilməsi mümkün olmayan bütün əşyalar, o cümlədən binalar, qurğular, yaşayış və qeyri-yaşayış sahələri, fərdi yaşayış və bağ evləri.


Seçilmiş xəbərlər
Son  paylaşılanlar
Arxiv