Kompensasiya ödənişi

Azərbaycan Respublikasının ərazisində naməlum, oğurlanmış və ya icbari sığorta müqaviləsi olmayan avtonəqliyyat vasitələrinin səbəb olduğu yol-nəqliyyat hadisələri nəticəsində sağlamlığına zərər dəymiş və ya həyatını itirmiş vətəndaşlar üçün   “İcbari sığortalar haqqında”  qanunun  27.1.6-cı  maddəsinə  əsasən İcbari Sığorta Bürosu  tərəfindən  kompensasiya ödənişi verilir.​

Hadisə nəticəsində şəxsin ölməsi halında bu hüquq onun ailə üzvlərinə keçir. Qanuna əsasən ailə üzvləri dedikdə şəxsin uşaqları (övladlığa götürülmüş uşaqları), ölümündən sonra doğulmuş uşaqları, arvadı (əri), valideynləri (övladlığa götürənləri) başa düşülür.

Kompensasiya ödənişi  hadisə barədə məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş yekun qərarından sonra Büroya təqdim etdilən yazılı müraciəti əsasında ödənilir.

 

Sağlamlığa dəyən zərər aşağıdakılardan ibarətdir:

 • şəxsin yüngül, az ağır  və ya ağır xəsarət alması;

 • şəxsin əmək qabiliyyətini tam və ya qismən itirməsi (əlillik)

 • şəxsin ölümü

Sağlamlığa dəyən zərər üzrə kompensasiya ödənişləri aşağıdakı məbləğlərdə ödənilir:

 • zərərçəkənin ölməsi, o cümlədən aldığı bədən xəsarəti, xəstələnməsi, zəhərlənməsi və ya kontuziya olması nəticəsində sığorta hadisəsi baş verdiyi tarixdən 3 il ərzində ölməsi – 5000 manat;

 • zərərçəkənin məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş qərarı ilə ölmüş elan edilməsi – 5000 manat;

 • zərərçəkənin bədən xəsarəti alması, zəhərlənməsi, yaxud kontuziya olması nəticəsində sığorta hadisəsi baş verdiyi tarixdən 3 il ərzində ona qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada əlillik qrupu təyin ya sağlamlıq imkanlarının məhdudluğunun müəyyən olunması:

  – I qrup əlilliyə və ya 18 yaş tamam olana qədər sağlamlıq imkanlarının məhdudluğuna görə –  4000 manat;

  – II qrup əlilliyə və ya beş il müddətinə sağlamlıq imkanlarının məhdudluğuna görə –  3000 manat;

  – III qrup əlilliyə, iki il müddətinə və ya altı aydan iki ilə qədər müddətə sağlamlıq imkanlarının məhdudluğuna görə – 2000 manat;

  – əlillik qrupu təyin olunması və ya sağlamlıq imkanlarının məhdudluğu müəyyən olunmadan az ağır və ya ağır xəsarət alması – 1500 manat;

  – yüngül xəsarət alması – 750 manat

Kompensasiya ödənişləri hesablanarkən hər hansı sığortaçı və (və ya) zərərə görə məsuliyyət daşıyan şəxs tərəfindən müvafiq zərərin əvəzinin ödənilməsi üçün zərərçəkənə verilmiş məbləğ çıxılır.  Bir hadisə nəticəsində bir neçə üçüncü şəxsə dəyən zərərə görə zərərçəkənlərin hər birinə münasibətdə ayrı-ayrılıqda hesablanan öhdəliyin ümumi həcmi   50 000 manatı aşarsa, hər bir zərərçəkənə verilən kompensasiya ödənişi bu məbləğin (50 000 manatın) ona dəymiş zərərə mütənasib hissəsində həyata keçirilir.  “İcbarı sığortalar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda  və “İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda” nəzərdə tutulmuş hallarda    sığortaçı müvafiq icbari sığorta müqavilələri üzrə sağlamlığa və (və ya) əmlaka dəyən zərərlə bağlı öhdəliklərini ödəmə qabiliyyətinin olmamasına görə yerinə yetirə bilmədikdə də Büro tərəfindən kompensasiya ödənişi verilir. Iştirakçı müvafiq icbari sığorta müqavilələri üzrə öhdəliklərini ödəmə qabiliyyətinin olmamasına görə yerinə yetirə bilmədikdə kompensasiya ödənişlərinin verilməsi barədə Himayəçilər Şurası tərəfindən qərar qəbul olunur və bu halda kompensasiya ödənişləri qanunda nəzərdə tutulan qaydada həyata keçirilir.

Kompensasiya tələbi ilə bağlı İcbari Sığorta Bürosuna verilən bütün məlumatlar və sənədlər həqiqətə uyğun olmalıdır. Məlumatlar və ya sənədlər həqiqətə uyğun olmadığı təqdirdə İcbari Sığorta Bürosu kompensasiya ödənişini tam və ya müvafiq hissəsini qeri qaytarılmasını məhkəmədən kənar və ya məhkəmə qaydasında tələb edə bilər. Eyni zamanda, “İcbari sığortalar haqqında” Qanunun 63.3 maddəsinə əsasən  bu Qanunun 32.1.2-ci və 32.1.3-cü maddələrində nəzərdə tutulmuş hallarda kompensasiya ödənişi həyata keçirdikdə, zərərçəkənin ona vurulmuş zərərə görə məsuliyyət daşıyan şəxs qarşısındakı tələb hüququ həmin ödəniş həcmində Büroya keçir.

 Kompensasiya ödənişinin verilməsi qaydası

Kompensasiya ödənişinin verilməsi üçün bu ödənişi tələb etmək hüququna malik olan şəxs İcbari Sığorta Bürosuna müəyyən olunmuş formada ərizə ilə müraciət etməlidir. Ərizə və sənədlər kompensasiya ödənişini tələb etmək hüququna malik olan şəxs tərəfindən Büroya şəxsən təqdim oluna və ya poçtla göndərilə bilər.

Kompensasiya ödənişi barədə müraciət Büro tərəfindən qeydiyyata alınır.
Bundan sonra müracət edən şəxsin təqdim etdiyi sənədlərə baxılır, əgər sənədlərdən hər hansı birinin çatışmadığı və ya sənədlərdəki məlumatlarda hər hansı səhv aşkar olunarsa, bu haqda müraciət edən şəxsə məlumat verilir.

Müraciət edən şəxsdən müvafiq sənədləri qəbul etdikdən sonra Büro kompensasiya ödənişinin verilməsi üçün sığorta hadisəsi hesab edilə bilən halın təfərrüatları (hadisənin baş vermə vaxtı, yeri, hadisəsinin baş verməsində təqsirli olan və (və ya) zərərçəkən şəxs (şəxslər), həmçinin zərər dəymiş əmlak, zərərin xüsusiyyətləri) barədə arayışı  (Avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası üzrə sığorta hadisəsi hesab edilə bilən halın baş verməsi faktını təsdiqləyən ARAYIŞ) və hadisə ilə bağlı digər sənədlərialmaq üçün səlahiyyətli orqana dərhal sorğu  verir.

Hadisə ilə əlaqədar sənədlərdən sonuncusunun Büroya təqdim edildiyi və (və ya) alındığı tarixdən 7 iş günündən gec olmayaraq Büro kompensasiya ödənişini verir, yaxud müraciət edən şəxsə kompensasiya ödənişinin verilməsindən imtina haqqında yazılı şəkildə əsaslandırılmış bildiriş verir.

Qanunvericiliyə əsasən aşağıdakı hallarda kompensasiya ödənişinin verilməsindən imtina olunur:

 • hadisə və ya hal hərbi əməliyyatlar, terrorçuluq, kütləvi iğtişaşlar, nüvə partlayışı, radioaktiv çirklənmə ilə bağlı olduqda;

 • kompensasiya tələbi mənəvi zərərlə və ya gəlir itkisi ilə bağlı olduqda;

 • yol-nəqliyyat hadisəsi qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş məsuliyyəti istisna edən hallardan başqa, zərərçəkənin həmin hadisənin baş verməsinə yönəldilmiş qəsdən etdiyi qanunazidd hərəkətlərinin nəticəsi olduqda.

Kompensasiya ödənişi bank və ya poçt köçürməsi yolu ilə nağdsız qaydada ödənilir.

Kompensasiya ödənişinin verilməsi üçün tələb olunan sənədlərin siyahısı:

 • 1.   zərərçəkən şəxsin şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti;

 • 2.   yol-nəqliyyat hadisəsi nəticəsində sağlamlığa dəyən zərər üzrə xəsarətin dərəcəsi haqqında həkim arayışı, əlillik halında isə əlilliyin qrupunu, səbəbini və təyin edilməsi tarixini əks etdirən Tibbi Sosial Ekspert Komissiyasının arayışının surəti;

 • 3.   yol-nəqliyyat hadisəsi nəticəsində üçüncü şəxs öldükdə ölümün səbəbi haqqında tibbi ekspertiza rəyinin, ölüm haqqında şəhadətnamənin, habelə ölənin ailə üzvlərinin onunla qohumluq əlaqəsini təsdiq edən müvafiq sənədlərin (doğum haqqında şəhadətnamənin, yaxud şəxsiyyət vəsiqəsinin, ərə (arvada) münasibətdə nikah haqqında şəhadətnamənin) surətləri;

 • 4.   yol-nəqliyyat hadisəsi nəticəsində üçüncü şəxs sağlamlığına zərər dəyməsi üzündən 3 il ərzində öldükdə, onun ölümünün hadisə ilə səbəbli əlaqədə olmasını təsdiq edən tibbi ekspertiza rəyinin, ölüm haqqında şəhadətnamənin, habelə ölənin ailə üzvlərinin onunla qohumluq əlaqəsini təsdiq edən müvafiq sənədlərin (doğum haqqında şəhadətnamənin, yaxud şəxsiyyət vəsiqəsinin, ərə (arvada) münasibətdə nikah haqqında şəhadətnamənin) surətləri;

 • 5.   yol-nəqliyyat hadisəsi nəticəsində üçüncü şəxs öldüyü halda, onun ailə üzvlərinin kompensasiya ödənişinin alınmasına dair notariat qaydasında təsdiq edilmiş birgə ərizəsi.

 • 6.  sağlamlığa vurulan zərərlə əlaqədar zərərvuran tərəfindən zərərçəkənə hər hansı ödəmə həyata keçirildikdə bu ödəməni təsdiq edən sənəd;

Kompensasiya ödənişləri ilə əlaqədar ətraflı məlumatı (012) 5950020 nömrəsinə zəng edərək və ya info@isb.az elektron poçt ünvanına məktub göndərməklə əldə edə bilərsiniz.